Category: Novinky


Duncan Institut zahájil spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání

By admin,

Předmět Taneční a pohybová výchova je od roku 2010 vyučovacím předmětem, který mohou ředitelé škol  zařadit do svých Školních vzdělávacích programů. Národní ústav pro vzdělávání oslovil nyní Duncan Institut ke spolupráci při přípravě podkladové studie předmětu Taneční a pohybová výchova, který je součástí Rámcového vzdělávacího programu základních škol v  oblasti Umění a kultura. Skupina odborníků Duncan Institutu připravuje ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání podklady pro revizi stávajících kurikulárních dokumentů a vítá následně otevřenou odbornou debatu se školami, které TPV v programu mají, nebo se k tomu chystají.

Přečtěte si více o naší pedagogické činnosti.

Zápis do studia – ZMĚNA ADRESY: Naskové 1214/5, Praha 5

By admin,

Z důvodu organizačních změn v prostoru Limpid Works v Donské 9 bude Duncan studio ve školním roce 2018/19 pokračovat ve výuce v novém prostoru.

Zápis na školní rok 2018/19 v pondělí 3. září bude již v novém prostoru v Praze 5, Naskové 1214/5. V pavilonu za budovou Mateřské školy od 15 do 18 hod.

Spojení od Anděla: bus č. 123 (ze zastávky před synagogou v ulici Bozděchova) do zastávky Naskové (cca 10 min.). Autem možnost parkování.

Večer laureátů Ceny Jarmily Jeřábkové 2017 v Divadle Archa

By admin,

18. května 2018 ve 20:00 hod v Divadle Archa

Laureáti Ceny Jarmily Jeřábkové 2017, udílené v rámci Festivalu Nové Evropy  –  Tina Afrian Breiová (Armenie/ČR), Johana Pocková (ČR) a Sandyi Cansu Ergin (Turecko) představí své nové choreografie.

Laboratoř tance

By admin,

Duncan Institut připravuje sérii debat o tanci, jeho vyzařování a reflexi do různých sfér lidské činnosti.

Jsme přesvědčeni, že takové debaty chybí a mohou být proto přínosem. Každé setkání bude otevřenou debatou nad jedním tématem, nikoliv přednáškou pro posluchače, ale prostorem otevřeným pro nejrůznější zkušenosti, názory a otázky v kruhu  tanečníků, choreografů, výtvarníků, architektů, pedagogů a dalších…

Pracovat budeme s praktickými ukázkami, příklady, promítáním, vysvětlováním, otázkami a hledáním odpovědí.

Prvním tématem Laboratoře tance je Tanec a prostor.

Další chystaná témata jsou:

 • Tanec a myšlení přírody,
 • Tanec jako jazyk,
 • Tanec a improvizace,
 • Tanec a postupy tvorby,
 • Tanec a zdraví,
 • Tanec a vzdělávání…

Naše společné debaty budeme zaznamenávat a následně zpracovávat k publikování.

Vitězové Ceny Jarmily Jeřábkové 2017

By admin,

Cenu Jarmily Jeřábkové udílela mezinárodní porota ve složení:

 • Germaine Acogny (FR, Senegal),
 • Helmut Vogt (D),
 • Michel Vincenot (FR),
 • Tomeo Vergéz (SP),
 • Milan Zvada (SR),
 • Pawel Korbus (PL),
 • Marta Ladjanski (HU),
 • Nina Vangeli (ČR)
 • a Eva Blažíčková (ČR).

Porota rozhodla takto:

 1. cena Tina Afrian Breiová (Armenie/ČR)
 2. cena Johana Pocková (ČR)
 3. cena Sandyi Cansu Ergin (Turecko)

Gratulujeme!!!

Přečtěte si také článek Niny Vangeli Vítězství členitého těla – Patnáctá Cena Jarmily Jeřábkové udělena

Festival Nové Evropy 2009 a Cena Jarmily Jeřábkové

By admin,

TISKOVÁ ZPRÁVA

Ve dnech 3. – 7. prosince 2009 se v prostorách Konzervatoře Duncan centre a Divadla Duncan Centre konal 11. ročník mezinárodní choreografické soutěže pro původní taneční tvorbu Cena Jarmily Jeřábkové a Festival Nové Evropy.

Festival zpřístupňuje díla všech finalistů veřejnosti. Cena je udělována mladým umělcům do třiceti pěti let z „nové“ – střední a východní Evropy. Má u nich podpořit vytváření moderní taneční identity. Soutěží se dvěma díly – volnou kompozicí a choreografií na hudbu soudobého českého autora; podpora české hudební tvorby je specialitou soutěže. Soutěž byla založena známou osobností české taneční scény, paní Evou Blažíčkovou. Ta volí i skladatele ročníku; letos jím byl Martin Smolka.

Veřejného finále soutěže se letos zúčastnili mladí umělci z České republiky, Maďarska, Slovenska a Turecka. Mezinárodní porota ve složení: Nina Vangeli (předsedkyně), Eva Blažíčková, John Ashford (Velká Británie), Michel Vincenot (Francie), Toméo Vergés (Španělsko) neudělila třetí cenu. Jak první, tak druhá cena putují letos do Maďarska. První cenu získal Zoltán Grecsó, který provedl duet Konverzace plná soli na 1. větu Smolkova Oh, my Admired C Minor a volnou sólovou choreografii pod názvem Bachelor Day. Porota ocenila napojení na hudbu a schopnost přetvořit její dynamické podněty na tělesnou tektoniku v citlivé partnerské práci. Ocenila i zralý a přesný taneční projev v sóle, jakož i humor a komunikativnost.

Druhou cenu porota udělila Ágnes Fülöp za Instant na hudbu Smolkova Zvonění a za volnou choreografii Angelwing…that was. Porota byla výjimečně spokojena s originální reakcí této choreografky na hudbu, kterou zprostředkovala metaforicky pohybem písku, v němž kreslila ornamenty a který vyhazovala do vzduchu, a tyto pohyby korespondovaly s pohyby druhé tanečnice na scéně. V sóle předvedla křehkou a čistou taneční kresbou stesk po ztracených andělských křídlech. Všechna čtyři díla budou uvedena i v závěrečném galakoncertu, jehož součástí – jak už je při této soutěži tradicí – bude také koncertní provedení děl skladatele Martina Smolky.

Soutěžící pro rok 2009: Zoltán Grecsó (HU), Ágnes Fülöp (HU), Virág Arany (HU), Ilyas Odman (TU), Zdenka Brungot Svíteková (SK), Cansu Ergin (TU), Radim Klásek (CZ)

Skladatelskou osobností pro rok 2010 byl na závěr festivalu vyhlášen Jiří Teml. Příšťí ročník Festivalu Nové Evropy – Cena Jarmily Jeřábkové se uskuteční v termínu 25. – 29. listopadu 2010.