Con Tempo

Novým, komplexně pojatým projektem Společnosti pro taneční a múzickou výchovu je dramaturgie Con Tempo.

Svou myšlenkou a koncepcí navazuje Con Tempo na předchozí úspěšné aktivity a projekty Společnosti pro taneční a múzickou výchovu – především na projekt Festival progresívních osobností evropského tanečního divadla (1994–2003) a na stejnojmenný projekt Con Tempo (2003–2009), Špalíček (2009) a Kytice (2013).

DIALOGY

Setkání současného tance a soudobé hudby

Cílem Dialogů je podněcování autorské tvorby a motivace ke společné tvorbě dvou spřízněných uměleckých disciplín, tvůrčích umělců a současně vynikajících interpretů z oblasti současného tance a soudobé hudby. Záměrem je podpořit jejich tvůrčí proces, při kterém půjde o hlubokou vzájemnou inspiraci pro vytvoření uměleckého tvaru, vyjádřeného dvěma rozdílnými a přitom tolik propojenými uměleckými obory. Tanec a hudba.

NEKRYTĚ, Tereza Krejčová a Václav Chalupský, Divadlo Archa – 19/9 2018

NEKRYTĚ, Tereza Krejčová a Václav Chalupský, Divadlo Archa – 19/9 2018, foto Dragan Dragin

NEKRYTĚ, Tereza Krejčová a Václav Chalupský, Divadlo Archa – 19/9 2018

NEKRYTĚ, Tereza Krejčová a Václav Chalupský, Divadlo Archa – 19/9 2018, foto Dragan Dragin

NEKRYTĚ, Tereza Krejčová a Václav Chalupský, Divadlo Archa – 19/9 2018

NEKRYTĚ, Tereza Krejčová a Václav Chalupský, Divadlo Archa – 19/9 2018, foto Dragan Dragin

LABORATOŘ TANCE

Duncan Institut připravuje sérii debat o tanci, jeho vyzařování a reflexi do různých sfér lidské činnosti.

Jsme přesvědčeni, že takové debaty chybí a mohou být proto přínosem. Každé setkání bude otevřenou debatou nad jedním tématem, nikoliv přednáškou pro posluchače, ale prostorem otevřeným pro nejrůznější zkušenosti, názory a otázky v kruhu  tanečníků, choreografů, výtvarníků, architektů, pedagogů a dalších. Pracovat budeme s praktickými ukázkami, příklady, promítáním, vysvětlováním, otázkami a hledáním odpovědí. Naše společné debaty budeme zaznamenávat a následně zpracovávat k publikování.

  • Tanec a prostor (březen 2018)
  • Tanec a myšlení přírody (červen 2018)
  • Tanec jako jazyk (listopad 2018)
  • Tanec a improvizace
  • Tanec a postupy tvorby
  • Tanec a zdraví
  • Tanec a vzdělávání