Duncan studio Evy Blažíčkové

Svou prací se hlásíme k odkazu velké americké taneční reformátorky Isadory Duncanové a významné české tanečnice Jarmily Jeřábkové. Navazujeme na jejich novátorskou práci a rozvíjíme tento odkaz v současné době, pro současné děti i dospělé, amatéry i profesionály.

Duncan studio Evy Blažíčkové

Prostřednictvím taneční metody Duncan pěstujeme u našich žáků rovnováhu mezi jejich tělesnými, citovými a rozumovými potřebami. Směřujeme tím k tělesné inteligenci a celkovému rozvoji osobnosti, k pochopení zákonitostí fungování celistvé lidské bytosti.

Taneční technika Duncan je postavena na anatomicky správném, přirozeném zdravém pohybu, který rozvíjí smyslové vnímání a směřuje k dosažení tělesné inteligence. Důležitou roli ve výuce hraje tvořivost a představivost, proto součástí výuky je improvizace. Velkou pozornost věnujeme hudebnímu cítění. I z toho důvodu všechny lekce doprovází živě hudebník.

Všichni vyučující jsou profesionální tanečníci s pedagogickou způsobilostí, kteří Duncan metodu vystudovali.

Filozofie

Tanec vnímáme jako způsob života, který odvíjíme od holistického pojímání člověka.

Vzdělávání chápeme jako probouzení člověka pro nacházení cesty k vlastním pramenům.

Vycházíme z přesvědčení, že rozhodující okamžiky v lidském životě se odehrávají na konkrétním a specifickém místě. Studio chce být takovým místem.

Vědomí, že tanec jitří otupené smysly, probouzí potlačené instinkty z dávných dob, uzdravuje tělo i ducha, podněcuje pozitivní ladění člověka, prozkoumává i ty nejskrytější kouty lidského těla i duše a má mnoho dalších hodnot nás vede k přesvědčení, že tanec proměňuje kvalitu života. Vyučování tanci není pro nás proto jen otázkou praktickou, ale především hodnotovou. Ta je rozhodující. Našim studentům chceme zprostředkovat nástroje pro zvládání taneční profese v celé šíři – nikoliv nabízet hotová řešení, hotovou formu.

Chceme být místem, kde se učí s neodolatelnou potřebou předat svým žákům to, co je vzácné a co se pak stává vzácným i těm, kdo se učí. Každému jinak, jeho vlastním způsobem.

Našimi hlavními cíli je posílit osobnost každého jednotlivého žáka. Protože sebe – vědomá osobnost je nejen připravená pro profesionální uplatnění, ale je také sebekritická, solidární a v jednotlivých etapách svého života dokáže být svou profesí užitečná.

Přihláška ke stažení