O Společnosti

Společnost pro taneční a múzickou výchovu byla založena 26. 1. 1990 z podnětu Evy Blažíčkové.

Společnost je dobrovolnou organizací, vyvíjející svou činnost v oblasti umělecké a kulturně-výchovné. Svou činností chce působit na mladou generaci uměleckými prostředky a vést ji k náročnějším morálním, humánním a etickým cílům, které by učinily její vnitřní život citově bohatší a intelektuálně náročnější. Zaměřuje se především na organizaci a produkci uměleckých a kulturně-výchovných akcí, divadelních představení, dílen a dalších projektů z oblasti českého a zahraničního současného tance a tanečního divadla; pořádání odborných seminářů a setkání odborníků českého a zahraničního současného tance a tanečního divadla a z oblasti taneční výchovy. Vydává informační materiály z umělecké a kulturně-výchovné oblasti.

Vzkaz odeslán

Společnost pro taneční a múzickou výchovu vznikla ve svobodné atmosféře po listopadové revoluci s jasným záměrem: iniciovat vznik školy, která se stane místem pro současný tanec a nabídne tak jinou možnost tanečního vzdělávání, než tu, kterou celá dlouhá desetiletí nabízely baletní konzervatoře.

Společnost pro taneční a múzickou výchovu byla jedním z prvních občanských sdružení vůbec, založena 26. 1. 1990.  K myšlence založit školu, která bude rozvíjet na profesionální úrovni vzácné dědictví Isadory a Elisabhet Duncan a Jarmily Jeřábkové, se připojila řada umělců, muzikologů, tanečních teoretiků, literátů, výtvarníků, architektů a dalších významných osobností – lidí, kteří tuto myšlenku společně sdíleli.

Společnost pro taneční a múzickou výchovu se v letech 1990–1992 zabývala hledáním vhodného prostoru, řadou úředních jednání o prosazení myšlenky na jiný typ tanečního vzdělávání, než jaké bylo doposud zavedené a získáváním podpory lidí pro tuto myšlenku. Dne 1. září 1992 pak Konzervatoř Duncan centre slavnostně zahájila svou činnost.

Společnost pro taneční a múzickou výchovu tak naplnila svůj hlavní cíl a nadále úzce spolupracovala s Konzervatoří Duncan centre především všude tam, kde mohla svým statutem občanského sdružení být užitečná. Pořádala desítky tanečních představení českých i zahraničních umělců, přednášky, konference, vydávala publikace, organizovala semináře, komentované filmové projekce tanečních filmů.

Společnost pro taneční a múzickou výchovu byla spolu s Konzervatoří Duncan centre zakladatelkou Nadace Isadory Duncanové (poté Nadačního fondu Isadory Duncanové). Nadace byla zapsána do rejstříku nadací 5. 4. 1994, jako Nadační fond fungovala do roku  2014, kdy se Společnost pro taneční a múzickou výchovu stala její nástupnickou organizací.