Špalíček

Foto: Mirek Pásek

„Umělecká činnost obecně umožňuje dětem jiné než racionální poznávání světa – tanec navíc harmonizuje i fyzický vývoj dětí. Tato zkušenost se následně projevuje jako neoddělitelná součást jejich každodenního života a povyšuje jej o duchovní rozměr. Všichni to víme, stále o tom mluvíme, důkazy o blahodárnosti umělecké činnosti na rozvoj osobnosti dítěte už netřeba hromadit, všem je to jasné. Chybí vůle věci změnit – jak veřejnosti, tak i politických činitelů, chybí činy. Projekt Špalíček takovým konkrétním činem je, doufejme, že nebude jenom dalším důkazem.“
– Eva Blažíčková

Produkce: Společnost pro taneční a múzickou výchovu, Institut umění – Divadelní ústav, Nadace Bohuslava Martinů
Vize projektu: Podpora studentů uměleckých škol, mladých a začínajících umělců, uměleckých souborů dětí a mládeže
Premiéra:  14. 6. 2009, Kongresové centrum Praha
Repríza:  15. 6. 2009, Kongresové centrum Praha
Dokument O. Sommerové „Drž Rytmus“: www.ceskatelevize.cz/vysilani/10188384848

 

Koncepce projektu je inspirována  berlínským projektem „Rythm is it!“, kdy jádro  přístupu spočívá  ve společné práci  špičkových profesionálů a mladých studentů tanečního oboru  s dětmi bez školení a vlastní motivace na uměleckém projektu, spojující současný tanec  s živou orchestrální tvorbou a sborovou interpretací.  Do projektu byly zapojeny děti  z pražských škol MČ Praha 3, 4, 5 a 8, a to částečně také  imigrantů či sociálně slabších, kteří nemají možnost navštěvovat ZUŠ. Projekt probíhal průběžně po celý rok 2008 pod vedením Evy Blažíčkové a pedagogů Konzervatoře Duncan Centre.  V červnu 2009 pak vyvrcholil představením v Kongresovém centru Praha k 50. výročí úmrtí skladatele B. Martinů ve společné realizaci Pražské komorní filharmonie, Českého filharmonického sboru Brno a Kűhnova dětského sboru. Nedílnou součástí projektu je monitorující  dokumentární film „Drž rytmus!“ v režii Olgy Sommerové o procesu přípravy, který zároveň dokládá  proměnu chování a postojů  všech zúčastněných. Dokument Olgy Sommerové v roce 2010 získal cenu Nadace Dagmary a Václava Havlových na festivalu Zlatá Praha a také byl oceněn 2. místem na Arsfilmu v Telči.