Školné

Školné je splatné ve dvou pololetních splátkách na číslo účtu Studia 380840051/0100

  1. pololetí v průběhu září
  2. pololetí v průběhu února

Při platbě napište do kolonky „zpráva pro příjemce“  jméno žáka.
Slevy pro sourozence jsou 500 Kč za pololetí pro druhé (a každé další) dítě.

* Pozor, u některých zaměstnavatelů je možné uplatňovat školné z fondu FKSP.

Přihláška ke stažení