O archivu

Obsahuje historické, autentické materiály z pozůstalosti Isadory a Elizabeth Duncan, Jarmily Jeřábkové a oblast dalších osobností, které se hlásily k myšlence „Duncan“.

Dále obsahuje publikace vydané k různým příležitostem, novinové články, kritiky, recenze, rozhovory, fotografie, filmové záznamy a dokumenty.

Archiv je přístupný veřejnosti, materiály ke studiu jsou zapůjčovány prezenčně.