O Festivalu

V roce 2017 oslavila Cena Jarmily Jeřábkové své patnáctileté výročí.
Historie

V rámci konference, pořádané v listopadu 1998 Konzervatoří Duncan centre k poctě 120 výročí narození Isadory Duncan vyhlásila ředitelka konzervatoře Eva Blažíčková soutěž pro původní taneční tvorbu s názvem Cena Jarmily Jeřábkové.

Důvody? Na počátku dvacátého století se Isadoře Duncanové podařilo silou svého přesvědčení o nezbytné svobodě lidského sebevyjádření a proti společenským normám své doby rozpoutat lavinu, jíž se současný tanec ubírá dodnes. Českou cestu této taneční filosofie vytyčila její pokračovatelka Jarmila Jeřábková. Dnes, kdy současný tanec je již samozřejmou, svébytnou a podstatnou součástí světové kultury, pokládáme za důležité připomínat průkopnické osobnosti, které tuto cestu pro nás připravily.

Dancers 03

V roce 1999 vzniklo Občanské sdružení Cena Jarmily Jeřábkové z. s., které v témže roce uspořádalo nultý ročník soutěže o Cenu Jarmily Jeřábkové. Od svého vzniku pořádá pravidelně choreografickou soutěž pro původní choreografickou tvorbu mladých profesionálních tanečních tvůrců, od roku 2007 rozšířenou o organizaci mezinárodního Festivalu Nové Evropy a další doprovodné akce, taneční workshopy, odborné semináře, představení a setkání mladých tanečníků a choreografů.

Cíle

Hlavním cílem je šíření povědomí o současném tanci a podpora především začínajících mladých choreografů a tanečníků ze zemí, kde díky politickým rozhodnutím byla přerušena kontinuita vývoje současného tance a tanečního divadla.

Dalším cílem je poukázat na inspirační možnosti, které skýtá choreografům tvorba soudobých hudebních skladatelů. Proto povinná část soutěže je vymezena dílem jednoho z českých hudebních skladatelů druhé poloviny dvacátého a dvacátého prvního století.

Organizace

Soutěžní choreografie jsou posuzovány mezinárodní pětičlennou porotou, která uděluje hlavní cenu, která je honorována částkou 60 tisíc CZK. Porota má právo udělit i další ceny v částkách 30 a 20 tisíc CZK. Tyto částky jsou vázány použitím na novou choreografii, nebo na dobu její přípravy a další náklady, spojené s tvorbou, která bude prezentována v následujícím roce v průběhu zahraničního turné.

New Europe festival posters

Rozšířením soutěže Cena Jarmily Jeřábkové na Festival Nové Evropy v roce 2007 došlo ke zvýšení kvality soutěžních děl, která procházejí předvýběrem. Díla vybraná do finále jsou uváděna s plnohodnotným světelným designem i scénografií.

Počínaje rokem 2013 je Festival Nové Evropy (akce zaměřená na podporu mladých choreografů pocházejících, z nové, jiné, středovýchodní, posttotalitní Evropy) organizován jako bienále, tedy ve dvou etapách. Udílení Ceny Jarmily Jeřábkové v jednom roce střídá zahraniční turné vítězů v roce následujícím na trase Praha, Lublin, Banská Bystrica, Budapešť.

Soutěž má dvě části – volnou část, kterou se účastníci z „Nové Evropy“ do soutěže hlásí a na základě které jsou vybíráni do finále soutěže.

Finalisté jsou následně povinni proposlouchat se dílem skladatelské osobnosti ročníku a vytvořit druhou soutěžní choreografii inspirovanou jejím dílem – hudbou českého hudebního skladatele druhé poloviny dvacátého století a století dvacátého prvního. Objednávka původního díla, které doplňuje prezentaci volné tvorby přihlášených choreografů, se pro mnoho účastníků stala nedocenitelným podnětem.

Dancers 02

Tato povinná část je podstatným rysem soutěže. Povinné zadání navíc umožňuje porotě posoudit i druhou tvář choreografa, který se musí utkat s mnohdy náročnou současnou hudbou. Také z hlediska popularizace české soudobé hudby v zahraničí je Cena Jarmily Jeřábkové jedinečným fenoménem, který je vysoce hodnocen odbornou veřejností.

Přínos

Rozhodnutí organizovat Mezinárodní Festival Nové Evropy jako bienále a provázat tuto aktivitu s partnery ze zemí visegrádské čtyřky se potvrdilo jako velmi šťastné rozhodnutí z řady důvodů – v průběhu roční pauzy se shromáždí více kvalitních soutěžních prací, visegrádští partneři jsou stálými členy jury, spolurozhodují o výběru finalistů i o udílení cen. Hodnotící analýzy jsou skvělou možností k debatám a tříbení názorů, turné je možností prezentovat svou práci v zahraničí. Oficiální program turné je obvykle propojen s místními aktivitami – představeními a workshopy.

Visegrádští partneři jsou rovněž odbornými poradci v organizačních záležitostech a stali se tak přirozenými propagátory Festivalu Nové Evropy.

Systém udílení cen, které jsou vázány použitím poloviny finančních prostředků na uvedení nového projektu, je pro nadané mladé choreografy dobrou možností a impulsem pracovat na dalších projektech, které jsou pak v premiéře představeny pražskému publiku následující rok. Kromě toho mezinárodní porota vytváří most mezi východní a západní Evropou

Choreografie, vytvořené v předchozích ročnících soutěže zaujaly porotu i publikum svou invenčností a vysokým stupněm muzikálního cítění choreografů.

Dancers 01

Choreografická soutěž Cena Jarmily Jeřábkové se postupně stává přirozenou středoevropskou platformou pro vyměňování uměleckých zkušeností a tvůrčích přístupů mladých choreografů a tanečníků z oblasti současného tance a tanečního divadla a je inspirací nejen pro ně, ale i pro veřejnost, která má možnost jejich práce posuzovat. Festival Nové Evropy, který soutěž rámuje, nabízí divácké veřejnosti možnost seznámit se s tvorbou a uměleckými trendy zemí východní Evropy, tvůrcům pak možnost reprezentativního uvedení jejich děl před pražským publikem a na zahraničním turné.

Festival tak přináší obohacení programové nabídky Hl. města Prahy o výběr tanečních děl

Mezinárodního Festivalu Nové Evropy se dosud zúčastnili choreografové z České republiky, Slovenské republiky, Maďarska, Polska, Slovinska, Litvy, Lotyšska, Estonska, Bulharska, Rumunska, Arménie, Řecka, Kypru a Turecka.
Celkem více než 300 umělců – tanečníků a hudebníků ze čtrnácti zemí.