Umělecká činnost

Společnost pro taneční a múzickou výchovu (dále jen STMV) realizuje již od počátku devadesátých let svým dramaturgickým plánem nezávislou scénu pro současný tanec a taneční divadlo převážně v prostorách Divadla Duncan Centre.

V letech 1994-2003 organizovala STMV nezaměnitelný mezinárodní Festival progresívních osobností evropského tanečního divadla, později pod jménem Konfrontace. Organizačně a dramaturgicky byl veden choreografkou a produkční Lenkou Flory. Ve své době představoval program obou festivalů jednu z prvních mezinárodních platforem pro současný tanec v České republice. Poprvé tak mohlo české publikum shlédnout díla významných choreografů, jakými jsou např. Jerome BEL (1996 „Nom Donné par l´Aouteur“), Germaine ACOGNY  (1966 „ Yé OU“), Christophe PARÉ (1997 „Variations Autour du Faune), Yasmeen GODDER (1997 „A Bench and a Car), David ZAMBRANO (1997 „Ballroom), Jonathan BURROWS (1998 „Things I don´t know“) a mnoho dalších.

Poté, od roku 2003 se STMV ve své dramaturgii Con Tempo zaměřila na pořádání pravidelných měsíčních prezentací českých i zahraničních umělců. V rámci této dramaturgické etapy uvedla STMV více než 30 premiér českých choreografů a cca stejný počet umělců zahraničních. Velký prostor byl věnován profilovým představením mladých českých choreografů.

Představení Špalíček

V letech 2007 – 2009 byla STMV  spolu s Divadelním ústavem – Institutem umění Hlavním městem Prahou a Nadací Bohuslava Martinů pořadatelem rozsáhlého uměleckého projektu Špalíček na hudbu Bohuslava Martinů.  Choreografii vytvořila Eva Blažíčková, na přípravě celého projektu se podíleli pedagogové a studenti šestého ročníku Konzervatoře Duncan centre. Závěrečná představení se uskutečnila v Kongresovém centru Praha v červnu 2009. Tančilo cca 150 tanečníků, orchestr PKF, Český filharmonický sbor a Kühnův dětský sbor řídil Jakub Hrůša, představení zaznamenala a vysílala ČT. Kromě toho natočila režisérka Olga Sommerová sběrný dokument z celé přípravy představení, který odvysílala ČT pod názvem Drž rytmus.

Kytice

V letech 2013 a 2014 připravila SMTV představení KYTICE na hudbu Bohuslava Martinů.

Choreografie Kytice Bohuslava Martinů byla vytvořena k Roku české hudby 2014. Scénicky ji vytvořila choreografka Eva Blažíčková jako site-specific představení na Malostranském hřbitově v pražských Košířích. Jeho premiéra se stala také ouverturou festivalu Dny Bohuslava Martinů 2014.