Cena Jarmily Jeřábkové 2017

Večer laureátů Ceny Jarmily Jeřábkové 2017 v Divadle Archa proběhl 18. května 2018

Laureáti Ceny Jarmily Jeřábkové 2017, udílené v rámci Festivalu Nové Evropy  –

  • Tina Afrian Breiová (Armenie/ČR),
  • Johana Pocková (ČR) a
  • Sandyi Cansu Ergin (Turecko)

představili své nové choreografie.