Současná Metoda Duncan

„Isadora Duncan hluboce rozuměla lidskému tělu a pohybu, ale také mytologii a síle archetypů v individuálním i kolektivním životě, v nichž jsou obsažena témata obnovení a znovuzrození.“

(Miriam Roskin Berger, Isadora Duncan and the Creative Source of Dance Therapy, American Journal of  Dance Therapy, Vol.14, No. 2, Winter 1992, str.101)

Metoda Duncan je cestou k rovnováze mezi svobodou a dodržováním řádu, protože právě řád nabízí prostor pro svobodu. Je cestou k individuálnímu uvědomění a zkoumání moudrosti a informací, které jsou skryty v lidském těle.

K bydleni nevhodné

Tuto metodu doprovází důvěra v pravdivost a sílu pohybového výrazu.

Isadora Duncan objevila dva zásadní koncepty, ve kterých je zakořeněna její technika a filozofie: První pracuje s prvky gravitace a času, druhý spočívá v tom, že základní pohyb vytváří věčný proud následných akcí.

Historie

Současná Metoda Duncan ctí a domýšlí vzácný odkaz, jehož jsme přímými dědici.

Isadora Duncan (1877–1927) rozpoutala silou svého přesvědčení o vnitřní síle taneční tvorby a revoltou proti klasickému chápání tance lavinu, jíž se současný tanec ubírá dodnes.

  • V letech 1931-32 působila škola Isadory Duncanové vedená její sestrou Elizabeth v Praze a našla si zde přímou pokračovatelku duncanovské práce v osobě paní Jarmily Jeřábkové. Jarmila Jeřábková (1912–1987) je považována za průkopnici moderního tance v Československu. V letech, kdy jakákoliv tvorba programově se hlásící ke svobodě lidského sebevyjádření, jako jedinému možnému chápání světa, byla odsouzena k živoření v umělecké ilegalitě, se Jarmile Jeřábkové podařilo vychovávat pokračovatelky této filozofie taneční tvorby.
  • Eva Blažíčková je žákyní Jarmily Jeřábkové a nositelkou „štafety“, kterou jí paní Jeřábková veřejně předala. Tento odkaz rozvíjí celý svůj umělecký život, ve své choreografické tvorbě, taneční a pedagogické práci.
  • V roce 1992 založila Eva Blažíčková jako pokračování a rozvíjení tohoto vzácného odkazu státní profesní školu – Konzervatoř Duncan Centre, první taneční konzervatoř na našem území plně soustředěnou na výuku současného tance Metodou Duncan.

Současná Metoda Duncan se zabývá čtyřmi oblastmi, které spolu úzce souvisí, vzájemně se prostupují a doplňují, tvoří jednotu a směřují k tanci:

  1. Taneční technikou
  2. Taneční improvizací
  3. Taneční tvorbou
  4. Didaktikou tance, uměním učit a předávat