Duncan Institut zahájil spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání

Předmět Taneční a pohybová výchova je od roku 2010 vyučovacím předmětem, který mohou ředitelé škol  zařadit do svých Školních vzdělávacích programů. Národní ústav pro vzdělávání oslovil nyní Duncan Institut ke spolupráci při přípravě podkladové studie předmětu Taneční a pohybová výchova, který je součástí Rámcového vzdělávacího programu základních škol v  oblasti Umění a kultura. Skupina odborníků Duncan Institutu připravuje ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání podklady pro revizi stávajících kurikulárních dokumentů a vítá následně otevřenou odbornou debatu se školami, které TPV v programu mají, nebo se k tomu chystají.

Přečtěte si více o naší pedagogické činnosti.

přehled všech novinek