Laboratoř tance

Duncan Institut připravuje sérii debat o tanci, jeho vyzařování a reflexi do různých sfér lidské činnosti.

Jsme přesvědčeni, že takové debaty chybí a mohou být proto přínosem. Každé setkání bude otevřenou debatou nad jedním tématem, nikoliv přednáškou pro posluchače, ale prostorem otevřeným pro nejrůznější zkušenosti, názory a otázky v kruhu  tanečníků, choreografů, výtvarníků, architektů, pedagogů a dalších…

Pracovat budeme s praktickými ukázkami, příklady, promítáním, vysvětlováním, otázkami a hledáním odpovědí.

Prvním tématem Laboratoře tance je Tanec a prostor.

Další chystaná témata jsou:

  • Tanec a myšlení přírody,
  • Tanec jako jazyk,
  • Tanec a improvizace,
  • Tanec a postupy tvorby,
  • Tanec a zdraví,
  • Tanec a vzdělávání…

Naše společné debaty budeme zaznamenávat a následně zpracovávat k publikování.

přehled všech novinek