Zahajovací ročník 1999

Ve dnech 11. – 14. listopadu 1999 se v prostorách divadla Konzervatoře Duncan centre uskutečnil zahajovací ročník nové mezinárodní choreografické soutěže Cena Jarmily Jeřábkové. Tato soutěž je určena pro choreografy a tanečníky z oblasti současného tance a tanečního divadla do třiceti let. Zahajovací ročník byl koncipován pro české a slovenské umělce. Mezi přihlášenými účinkujícími byli studenti z českých a slovenských tanečních konzervatoří, mladí taneční pedagogové z uměleckých škol se svými soubory i neprofesionální tanečníci. Spektrum soutěžních choreografií bylo proto velice široké a bylo také zajímavou konfrontací.

Díla mladých choreografů posuzovala mezinárodní porota ve složení: Nina Vangeli / ČR (předsedkyně poroty), Eva Blažíčková / ČR (ředitelka Konzervatoře Duncan centre), Anka Sedlačková / SR (Asociácia súčasného tanca), Christine McNuts / USA (tanečnice, choreografka), Aleš Březina / ČR-hudební poradce (muzikolog, tajemník Nadace Bohuslava Martinů). Soutěž probíhala v těchto kategoriích:

1. původní choreografická tvorba sólová nebo skupinová – volná tvorba

2. původní choreografická tvorba inspirovaná českou hudbou 20. století.

Každý ročník bude mít jednoho „povinného autora“. Pro zahajovací ročník to bylo dílo Bohuslava Martinů. V dalším ročníku soutěže bude tímto autorem Miroslav Kabeláč. Tři vítězní choreografové byli odměněni peněžní částkou ve výši 50 000 Kč, 20 000 Kč a 10 000 Kč. Tytočástky jsou striktně vázány využitím na další projekty oceněných tvůrců. Taneční projekty vzniklé na základě ocenění v tomto ročníku soutěže, byly představeny veřejnosti při příležitosti dalšího ročníku Ceny Jarmily Jeřábkové v listopadu roku 2000. Systémem udílených finančních cen bude tato soutěž pro mladé nadané umělce možností a pomocí pokračovat v nastoupené cestě.

V rámci soutěže byla také čestnou porotou, složenou z českých tanečních teoretiků a umělců, udělena Cena časopisu Taneční Sezóna. Profil laureáta této ceny choreografa a tanečníka ze Slovenska Jozefa Fručeka přinese Taneční sezóna ve svém prosincovém čísle a bude jeho profesionální taneční cestu sledovat celý rok. Součástí soutěže bylo veřejné představení jednoho z nejvýraznějších maďarských tanečních souborů Compagnie Yvette Bózcik. Představení se uskutečnilo v den zahájení soutěže ve čtvrtek 11. 11. ve 20 hod. Chceme, aby se vystoupení prestižního souboru ze soutěžní země stalo tradicí.

Pro rok 2000 plánujeme na zahájení soutěže vystoupení choreografů z Polska. V roce 2001 bude pak soutěž rozšířena i na účastníky z Polska. Čtrnáctého listopadu se proběhlo v divadle Konzervatoře Duncan centre veřejné představeníšesti vítězných choreografií a koncert skladeb z díla Bohuslava Martinů. Osmnáctého listopadu byli dvě choreografie vytvořené pro soutěž Cena Jarmily Jeřábkové uvedeny na mezinárodním festivalu čtyři + čtyři dny v pohybu. Vybrané choreografie vytvořené na hudbu Bohuslava Martinů zaujaly porotu svou choreografickou vyspělostí a invenčností natolik,že se po dohodě s Nadací Bohuslava Martinů uskutečnilo 11. 12. 1999 v divadle Duncan centre speciální představení pěti těchto choreografií. Představení bylo zařazeno jako bonus v rámci Festivalu Bohuslava Martinů 1999. O tyto choreografie již projevily zájem pořadatelé pravidelných oslav Bohuslava Martinů, které se budou konat v Poličce na jaře roku 2000.

Výsledky ceny jarmily jeřábkové 1999

První cenu udělila mezinárodní porota Petře Púčíkové. Petra projevila ve své volné choreografii silný smysl pro vytvoření výrazného a komunikativního obrazu, Na malé ploše stvořila uzavřený ačitelný, ozvláštněnou atmosférou se chvějící obraz.. Citlivě odeznívala hudbu, která se velmi ústrojně pojila s jejím choreografickým záměrem. Nezůstala u této jedné polohy, nýbrž ve své druhé choreografii překvapila skrytou výbušností překvapivé imaginace, která dává zahlednout skryté a mnohovrstevné hloubky tvořivého chaosu. Zde se pouští do riskantního dobrodružství s bezohledností a odvahou, které překvapily. Třesoucí se kolotočová houpačka jejího talentu vyvolává silnou zvědavost na její další vývoj.

Druhá cena byla udělena Kristýně Celbové. Oceňujeme, že ukázala dvě tváře svého talentu, tvář ironickou i tvář tragicky patetickou. Tato mladá choreografka se vyznačuje velkou čistotou stylu a důstojností tanečního projevu. Má silné výtvarné cítění, prostor zvládá jednoduchými a účinnými výtvarnými prostředky, jednoduchým řešením dokáže dát téměř okamžitě vzniknout silnému divadelnímu obrazu. Každý prostředek, ať jde o pohyb či použití hudby, je aktem z nezbytí. Tato choreografka čistým kaligraficky vypuštěnýmšípem míří do nejhlubších vrstev duše.

Třetí cenu získal Jozef Fruček ze Slovenské republiky. Získal si porotu i publikum svým záludným smyslem pro humor, schopností být silně přítomen na jevišti a navodit spikleneckou komunikaci s publikem. Jeho drobné paradoxy a zvraty, jeho tahání muziky za šosy a fousy vnesly do soutěže ducha provokace, který je také duchem obnovy tanečního myšlení, kterou vítáme a hledáme.

view all