Tisková zpráva 2013/2014

V návaznosti na bienále Festival Nové Evropy, v jehož rámci se uděluje Cena Jarmily Jeřábkové (akce zaměřená na podporu mladých a začínajících choreografů „nové“, „jiné“, středovýchodní, posttotalitní Evropy), se uskutečnilo mezinárodní turné vítězů (vítězek) na trase Banská Bystrica – Budapešť – Praha. Bylo dílem synergie maďarských, slovenských a českých partnerů ze sféry nezávislého tance, konkrétně zakládajícího občanského sdružení Cena Jarmily Jeřábkové, agilního kulturního banskobystrického centra Zahrada a významného nezávislého maďarského tvůrčího uskupení L1. Takové turné vítězů se bude nadále konat vždy mezi soutěžními ročníky. Vyústěním tohoto turné je laureátek Ceny Jarmily Jeřábkové Eszter Herold a Markéty Kuttnerové k prezentování svých (pro soutěž připravených) nových choreografií v proslulém divadle Piny Bausch ve Wuppertalu. Polští partneři se letošního ročníku nemohli zúčastnit, ale již probíhá debata o připojení se v plném rozsahu v ročníku 2015.

Účast „visegrádských partnerů“ na projektu Rozhodnutí pořádat Festival New Europe spolu s udílením Ceny Jarmily Jeřábkové jako bienále a provázat tuto aktivitu s partnery ze zemí visegrádu se potvrdilo jako velmi šťastné rozhodnutí z řady důvodů:

  • V průběhu roční pauzy se shromáždí více kvalitních soutěžních prací.
  • Visegrádští partneři jsou stálými členy jury, spolurozhodují jak o výběru finalistů, tak i o udělení cen. Hodnotící analýzy jsou navíc skvělou možností k debatám a tříbení názorů.
  • Turné, uspořádané v mezidobí soutěže v partnerských zemích, bylo velmi úspěšné a pro mladé tvůrce – vítěze bylo zkušeností prezentovat své práce v zahraničí.
  • Oficiální program se obvykle ještě rozšíří o propojení s místní aktivitou (např. představení studentů konzervatoře J. M. B. v Banské Bystrici, představení laureátky Ceny Jarmily Jeřábkové 2008 Dory Hoštové v Praze apod.).
  • Visegrádští partneři jsou rovněž odbornými poradci v záležitostech organizačních, ale stali se i přirozenými propagátory Festivalu New Europe.
Mediální ohlas
  • Tisková konference po skončení soutěže.
  • Rozhovor, poskytnutý do maďarského rozhlasu členkou jury a maďarskou partnerkou Martou Ladjanski.
  • Řada doprovodných akcí – promítání, workshopy, představení konzervatoře z Banské Bystrici, debaty a analýzy nejen mezi účastníky soutěže, ale i s účinkujícími hudebníky a samotnou skladatelskou osobností ročníku 2013, panem Lukášem Matouškem.
  • Pozvání vítězů Ceny Jarmily Jeřábkové Eszter Herold a Markéty Kuttnerové do divadla v německém Wuppertalu.
view all