Festival Nové Evropy 2008 a Cena Jarmily Jeřábkové

V pražském Divadle Duncan Centre proběhl 10. ročník choreografické soutěže o Cenu Jarmily Jeřábkové, která se v posledních letech koná v rámci Festivalu Nové Evropy. Novou Evropou je míněno středoevropský a východoevropský prostor, odkud přicházejí mladí choreografové do 35 let, aby se představili publiku, ucházeli o cenu a setkali navzájem. Letos viděl festival díla tvůrců z České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Maďarska, Polska, Řecka a Turecka.

Soutěž i festival založila Eva Blažíčková, ředitelka Duncan Centra a přímá žákyně představitelky předválečného soudobého tance u nás, podle níž je cena nazvána, Jarmily Jeřábkové. Eva Blažíčková věnuje obzvláštní pozornost podpoře muzikálnosti tanečního projevu a soutěž má svou specialitu – povinnou část na hudbu moderního českého skladatele. Letos byl „povinným“ skladatelem Kryštof Mařatka, mladý Český skladatel, působící úspěšně v Paříži.

Festival byl otevřen slavnostním večerem, v němž se s novými choreografiemi představily loňské vítězky. Duo Lang Katariny Papageorgiou s nezvyklým kluzkým pohybem, jakoby přicházející z neznámé dimenze, zůstalo nejoriginálnějším dílem celého festivalu.

Letos pětičlenná mezinárodní porota, v níž nechyběl John Ashford z legendárního londýnského tanečního divadla The Place, udělila ex equo dvě druhé ceny. První a třetí nebyly uděleny.

Jednu z cen získala Řekyně Maria Koliopoulou, která představila jako povinnou skladbu Action 3 na Exaltum a FablesKryštofa Mařatky a volnou choreografii Action 1.3. na pozadí zvukového designu Yannise Isidoroua. Maria Kaliopoulou je zralá, konsekventní konceptuální choreografka a tanečnice velké jevištní prezence. Její práce je výtvarně elegantní, poučená v soudobých trendech.

Další druhou cenu získala Kateřina Stupecká z České republiky, která provedla na Astrofonii Kryštofa Mařatky sólo pod názvemDa Capo a ve volné skladbě na hudbu Arvo Pärta trio Al Fin. Kateřina Stupecká je skvělá tanečnice, vyzařující energii. Komplikovaně a exaktně odpovídá na výzvy hudby i prostoru.

Obě vítězky se představí i v závěrečném gala koncertu, kde hudební trio ArteMiss provede Mařatkovy skladby a skladatel bude osobně improvizovat na klavír, přičemž taneční a improvizující partnerkou mu bude Dora Hoštová, jedna z nadějí naší mladé choreografie.

V Praze dne 24. listopadu 2008
Nina Vangeli
view all