Cena Jarmily Jeřábkové 2007

Tisková zpráva Festivalu Nové Evropy 2007

V divadle Duncan Centre proběhl Festival Nové Evropy, v němž se představilo šestnáct choreografií mladých tvůrců z Bulharska, České republiky, Estonska, Kypru, Polska, Rumunska a Řecka. Dva večery byly veřejně prezentovaným finále soutěže o Cenu Jarmily Jeřábkové. V úvodním večeru, který předcházel vlastní soutěži, se představili vítězové loňského ročníku Ceny JJ s novými díly. Byly jimi Márta Ladzjánszki s dílem Flame, Dora Hoštová a její Bio-Graf a Dagmar Chaloupková – „X“.

Cena Jarmily Jeřábkové zavazuje každého choreografa k vytvoření dvou děl – volné kompozice a choreografie na hudbu povinného skladatele. Jsou to skladatelé české moderny. Skladatelem letošního ročníku byl Luboš Fišer. Skladatel pro příští rok bude ředitelkou konzervatoře a zakladatelkou soutěže Evou Blažíčkovou vyhlášen při slavnostním závěrečném večeru, v němž se představí noví vítězové. Jsou jimi Klára Alexová z české republiky za duet Hidden Rooms (spolu s Terezou Lenerovou) a sólo K13OMNATA. Mezinárodní porota ocenila její schopnost vytvořit silnou a napínavou atmosféru, velkou tělesnost jejího projevu a celkový tanečně-divadelní koncept. Druhou cenu získala Katerina Papageorgiou z Řecka za sólo Ostia a duet Noose. Šlo o zralý taneční a choreografický projev, zejména při práci s hudbou Luboše Fišera (15 listů z Dürerovy Apokalypsy), kdy dokázala pohybovou akcí předjímat dramatické vpády hudby a vytvářela tak situace plné napětí. Třetí cenu získala Milena Ugren Koulas z Kypru za While walking, kdy před diváky předstala jako novodobá bakchantka, posedlá a zároveň mající plně pod kontrolou své tělo. Slavnostní večer bude doplněn jak je na soutěži zvykem exkluzivním koncertem z díla skladatele L. Fišera. Provede ho houslista Ivan Štraus a Zemlinského kvarteto.

Letošní ročník soutěže o Cenu Jarmily Jeřábkové byl jeden z nejúspěšnějších a naplnil ideu zakladatelky vybudit mladé choreografické síly „nové Evropy“.

26. listopadu 2007

view all