Cena Jarmily Jeřábkové 2006

Mezinárodní choreografická soutěž pro původní taneční tvorbu sedmý ročník 2006

Ve dnech 24. – 27. 11. 2006 se v prostorách Konzervatoře Duncan centre a Divadla Duncan Centre, konal 7. ročník mezinárodní choreografické soutěže Cena Jarmily Jeřábkové.

V konkurenci tvůrců z Arménie, České republiky, Maďarska, Polska, Rumunska, Turecka a získali v letošní soutěži ocenění mezinárodní poroty tvůrci z České republiky a Maďarska. Dagmar Chaloupková z České republiky získala 3. cenu, Marta Ladjanszki z Maďarska a Dora Hoštová z České republiky se podělily o 1 a 2 cenu.

Podstatným rysem soutěže je její povinná část – dílo inspirované hudbou českého hudebního skladatele druhé poloviny 20.století, kterým byl v letošním roce skladatel Jan Novák. Výjimečnou událostí se stal závěrečný večer soutěže, kde kromě uvedení vítězných děl, zazněl koncert z díla Jana Nováka v provedení jeho dcery, flétnistky Clary Novakové, žijící v Paříži.

Skladatelem pro příští ročník soutěže byl zakladatelkou soutěže Evou Blažíčkovou vyhlášen Luboš Fišer.

Soutěž, kterou od roku 1999 organizuje občanské sdružení Cena Jarmily Jeřábkové a pražská Konzervatoř Duncan centre, je určená tanečníkům a choreografům do 35 let věku z oblasti současného tance a tanečního divadla ze zemí středoevropského a východoevropského regionu. Soutěže se dosud zúčastnili, kromě umělců z ČR a Slovenska, tvůrci z Maďarska, Polska, Slovinska, Litvy, Lotyšska, Estonska, Bulharska a Rumunska.

view all