Cena Jarmily Jeřábkové 2005

Zpráva z šestého ročníku soutěže Cena Jarmily Jeřábkové

Slavnostním vyhlášením výsledků a koncertem skončila 14. 11. choreografická soutěž o Cenu Jarmily Jeřábkové 2005.
Soutěž je určena mladým choreografům z oblasti současného tance a tanečního divadla do třiceti pěti let ze střední a východní Evropy. Soutěží se dvěmi rozdílnými choreografiemi. Volnou skladbou, kompozicí v rozsahu 10 – 30 min., která není starší než dva roky a novou, pro soutěž vytvořenou choreografií inspirovanou hudbou českého současného hudebního skladatele, který je pro jednotlivé ročníky vyhlášenou osobností.
Cílem soutěže je probudit ve zdejších mladých tanečních tvůrcích vědomí vzájemných kulturních vazeb, společných kořenů a historické skutečnosti a přispět k nastartování jejich tvůrčí kariéry.
Cena Jarmily Jeřábkové vždy začíná slavnostním koncertem loňských vítězů, kteří uvedou svá nová díla a končí slavnostním vyhlášením vítězů letošního ročníku. Na závěrečném večeru vedle vítězných choreografií je provedena i koncertně hudba „povinného“ českého skladatele pro dotyčný rok. Letos jím byla Sylvie Bodorová.

Mezinárodní porota rozhodla takto:

1. cena byla udělena Lence Bartůňkové z České republiky, která se představila jako zralá umělkyně s jasným a přesně artikulovaným záměrem i provedením a má schopnost vytvořit umělecké dílo, které je uzavřeným universem samo v sobě. Soutěžila volnou skladbou Cafe (choreografie a tanec Lenka Bartůňková, hudba Yvonne Printemps, kostým Mariana Jamníková) a skladbou Libera me (choreografie a tanec Lenka Bartůňková, hudba Sylvie Bodorová, Kostým Mariana Jamníková).

2. cenu získal Filip Canov z České republiky. Tento soutěžící překvapil svým nervním projevem, ustavičným tvořivým vzrušením. Jeho tělo a mysl produkovalo stále nové nápady a vzněty.

3. cenu získal Gregorz Paňtak z Polska. Zkomponoval a kultivovaně provedl především skladbu The Longing (choreografie Gregorz Paňtak, tanec Ewelina Kubot a Gregorz Paňtak, hudba Sylvie Bodorová, kostýmy Elžiběta Paňtak).

Ve slavnostním závěrečném koncertu vystoupil jako host s provedením skladeb Sylvie Bodorové komorní orchestr Quattro pod vedením Marka Štilce.

view all