Cena Jarmily Jeřábkové 2004

TISKOVÁ ZPRÁVA
Divadlo Duncan Centre 12.– 15. listopadu 2004

V branickém Duncan Centru proběhl pátý ročník soutěže o Cenu Jarmily Jeřábkové, určené mladým choreografům ze střední a východní Evropy. Letos se jí zúčastnili mladí umělci z České republiky, Lotyšska, Maďarska, Polska a Slovenska. Celkem se letos soutěže zúčastnilo čtrnáct choreografů. Specifikou této soutěže je, že se otvírá pro stále širší okruh východoevropských zemí. Soutěžící se účastní dvěmi kompozicemi, volnou a povinnou; povinná je vždy na hudbu moderního českého skladatele. Letos vybrala ředitelka konzervatoře Duncan Centre a iniciátorka soutěže paní Eva Blažíčková skladatele Jana Hanuše in memoriam. V rámci soutěže proběhla pod vedením ředitelky Konzervatoře Duncan centre Evy Blažíčkové choreografická dílna určená účastníkům soutěže. Původně plánovaná choreografická dílna ( 8.- 12. listopadu) , kterou měla vést členka mezinárodní poroty Trude Cohne z Holandska, se neuskutečnila vzhledem ke její náhlé zdravotní indispozici (zlomená noha).

První cenu udělila mezinárodní porota, v níž byly zastoupeny Spojené státy, Velká Británie a Česká republika maďarské choreografce Martě Ládjanszki za sólové kreace One a Image(s hudbou Jana Hanuše). Tato nekonformní, zároveň hluboce intuitivní i přísně důsledná choreografka pracuje bez slitování se svým tělem, které má zároveň pod naprostou kontrolou. Exponuje tělo kontroverzně a provokativně. Druhá cena byla udělena Janě Vránové za choreografii Katharze a za dílo, inspirované Hanušovýn cyklem Dřevěný Kristus. Dosud studentka, překvapila zralým ukázněným projevem, jasnou konturou svých scénických nápadů, lehkými doteky společenských témat. Třetí cenu obdržela Klára Alexová za choreografii Že červená je barvou, po které nachová touží nejvíce a Tak nakonec jste přišel (ve spolupráci s Jitkou Štecovou). Jako jedna z mála v soutěži vytváří skupinové choreografie, pracuje s kolektivní dynamikou, opírá se o emoce scénického světla a barvy.

Eva Blažíčková vyhlásila na závěr soutěže další ročník. V roce 2005 bude Cena Jarmily Jeřábkové otevřená tanečním tvůrcům z Česká republiky, Slovenska, Polska, Maďarska, Slovinska, Litvy , Lotyšska , Estonska, Bulharska a nově z Rumunska. Autorem hudby pro povinné skladby na pro příští rok je skladatelka Sylvie Bodorová. Soutěž i všechna doprovodná představení (viz. Program) byla otevřena široké veřejnosti.

view all