Cena Jarmily Jeřábkové 2003

TISKOVÁ ZPRÁVA
Divadlo Duncan Centre, 14.–17. listopadu 2003

V pondělí 17. listopadu byly na taneční Konzervatoři Duncan centre uděleny ceny v soutěži, která nese jméno naší legendární moderní tanečnice. Soutěže, která je určena pro každoročně se rozšiřující kruh mladých umělců ze střední a východní Evropy, se letos zúčastnili choreografové z České republiky, Slovenska, Slovinska, Maďarska, Polska, Lotyšska. Soutěžní choreografie jsou dvě – volná a povinná skladba; tato je vždy vázána na dílo určitého soudobého českého skladatele. Letos tímto skladatelem byl Marek Kopelent, který shodou okolností krátce předtím obdržel státní cenu (respektive Cenu ministerstva kultury, jak zní oficiální název) za hudbu.

Mezinárodní porota, složená ze zástupců Spojených států, Velké Británie, Francie a České republiky, rozdala ocenění, doprovázená peněžním příspěvkem na novou tvorbu mladých choreografů. Šly do Maďarska, do Slovenské republiky a Polska. První cenu získala Katalin Inhof za choreografii Stávající se obrazem a choreografii Blesk na hudbu Kopelentova Smyčcového kvarteta č.3. Porota ocenila ucelenost jejího názoru i tanečního projevu, sílu sólového projevu, která naplňuje prostor, pozorné přilnutí k hudbě, výrazné frázování a subtilní způsob, jakým mísí vlivy flamenga a současného tanečního výrazu.

Druhou cenu si odnesl Jaro Viňarský ze Slovenska, který již byl v minulosti na Ceně JJ oceněn. Zejména byla ceněna jeho volná choreografie Nikdy nezalitý čaj, ale i jeho skladba povinná – Rozhodnutí na hudbu Kopelentova Smyčcového kvarteta č.4 patřila k nejzajímavějším interpretacím (s pomocí masky vyjádřil kontrast společensky rituálních, závazných, pochodových a naopak niterně zranitelných motivů hudby). Ve volné skladbě pak porota ocenila odvážně intimní téma, choreograficky skvělé partie, pokud jde o koncept i kvalitu pohybu, prolnutí tance s pohyby každodenního života a smysl pro prostor.

Třetí místo obsadila Malwina Rzonca s volnou skladbou Sen a povinnou Trio pro jedno tělo, mysl a duši na hudbu Kopelentova Smyčcového kvartete č.3. Porota ocenila originalitu, ba excentričnost pojetí, schopnost vyvolat v divákovi paletu obrazů, jakož i výtvarnou čistotu díla.

Zvláštní zmínku porota věnovala ještě nejmladší účastnici soutěže, šestnáctileté studentce Taneční konzervatoře v Praze Evě Kolářové, která překvapila neobyčejně muzikálním projevem v provedení Smyčcového kvarteta č.4 Marka Kopelenta, zralou usebraností a dětskou křehkostí ale zároveň i precizností pohybu.

Paní ředitelka Konzervatoře Duncan centre Eva Blažíčková vyhlásila při příležitosti slavnostního ukončení soutěže další ročník, kdy bude okruh zvaných rozšířen o mladé bulharské choreografy. Skladatelem pro povinný program bude Jan Hanuš.

view all