Cena Jarmily Jeřábkové 2002

Mezinárodní soutěž pro původní taneční tvorbu

Od 15. do 18. listopadu se v divadelním sále Konzervatoře Duncan centre uskutečnil třetí ročník choreografické soutěže pro mladé choreografy o Cenu Jarmily Jeřábkové. Soutěže se zúčastnili mladí choreografové a tanečníci z Čech, Maďarska, Polska Slovenska a Slovinska. Každý rok soutěž rozšiřuje svůj teritoriální okruh ve střední a východní Evropě. Každý rok také přichází v povinné choreografii (každý účastník se představí dvěma skladbami – volnou tvorbou a povinnou choreografií) nové jméno českého moderního skladatele vážné hudby; letos jím byl Otmar Mácha.

Mezinárodní porota ve složení: předsedkyně poroty Nina Vangeli (ČR), Eva Blažíčková, (ČR), Jana Návratová (ČR), Elizabeth Le Quesne (Velká Británie), Julia Ritter (USA), rozhodla takto:

Vítězem se stal v letošním ročníku choreograf z Maďarska Ferenc Fehér, který představil v soutěži autorská sóla Avondo a Pictures in Black and White. Porota ocenila čistotu jeho dynamické tělesné kresby, práci s prostorem i detailem a schopnost navázat dialog s obtížnou hudební skladbou.

Druhá cena putuje do Slovinska díky zejména díky prezentaci volné choreografie Three Sisters Mojcy Majcen, Anky Rener, a Alexandry Vučkovič. Jejich přínos porota shledala v energickém choreografickém gestu, členité, ale pevné kompozici a zároveň zachování dívčí upřímnosti.

Třetí cena byla překvapením, neboť ji získali netanečníci studenti alternativní větve DAMU: Tomáš Měcháček, Tomáš Jeřábek, Tomáš Bořil. Ti nastavili svým non-dance stylem, zejména v choregrafii MATAPA ironické zrcadlo tanečnímu afektu.

Letošní soutěž bude ukončena slavnostním večerem. Zde zazní za přítomnosti skladatele v koncertním provedení Žesťového kvinteta skladba Otmara Máchy Partita pro žestě a rovněž se představí oceněné opusy soutěže. V rámci slavnostního zakončení bude vyhlášeno zadání dalšího ročníku Ceny Jarmily Jeřábkové 2003. Povinným skladatelem druhé části zadání soutěže bude český hudební skladatel Marek Kopelent. Čtvrtý ročník bude rozšířen o účastníky z pobaltských republik: Litvy, Lotyšska a Estonska.

view all