Cena Jarmily Jeřábkové 2001

Mezinárodní soutěž pro původní taneční tvorbu

Ve dnech 16. – 19. listopadu se v divadelním sále pražské konzervatoře Duncan Centre konal druhý ročník choreografické soutěže pro mladé tvůrce do pětatřiceti let Cena Jarmily Jeřábkové. Slavnostní zahájení s se konalo za přítomnosti skladatele Petra Ebena a jeho choti. Petr Eben byl v letošním roce vybrán jako skladatel, jehož hudba musí být závazně použita v jedné části soutěžního programu. Představili se při něm vítězové loňského ročníku Kristýna Boková (Česká republika, loňská 1. cena), Soňa Kupcová (Česká republika, 2. cena) a Tomáš Krivošík (Slovenská republika, 3. cena), kteří nezklamali důvěru poroty, v ně vkládanou a potvrdili své kvality ve skladbách Vnůtorná zpráva (T. Krivošík), Tetel (K. Boková) Možné úmrtí (S. Kupcová).

V tomto roce se zúčastnilo dvanáct choreografií tvůrců ze tří zemí, Slovenské republiky, Maďarska a České republiky. Mezinárodní porota ve se rozhodla neudělit první cenu, druhá a třetí cena byly ex aequo uděleny Martě Trpišovské z České republiky za choreografie Ve jménu veřejném (na Nedělní hudbu Petra Ebena) a Masculator (na hudbu Kinok a Winton Marsailles) a Jaroslavu Viňarskému ze Slovenské republiky za kreaci Sorton (hudba John Purcell, Dances of the World) a Posledný (Petr Eben, Two Choral Phantasies for Organ). U obou mladých tvůrců porota shodně konstatovala, že jde o slibné choreografy, jejichž práce zasluhuje podporu a povzbuzení.

Marta Trpišovská, absolventka konzervatoře Duncan Centre ukázala dvě stránky svého talentu, potřebu vyjádřit se ke stavu světa se svou malou apokalyptickou sondou bytostí pokrytých civilizačním popílkem mezi sklenicemi zavařeniny pohřební barvy na jedné straně, tak humor v obrazu zesměšňujícím mužské stereotypy chování – s vstřícnou a sebeironickou pomocí svých mužských kolegů tanečníků – na straně druhé. Jaroslav Viňarský, student choreografie na VŠMU v Bratislavě, přinesl na jeviště jak odvahu ventilovat témata intimní, ba nejintimnější, s příměsí dětské hravosti (scéna sexu s velkým plyšovým medvědem), tak přesně artikulovaný taneční výraz.

Vítězové obdrží peněžitou odměnu, která má být použita na jejich nový choreografický opus, který Praha uvidí za rok u příležitosti slavnostního zahájení dalšího ročníku Ceny Jarmily Jeřábkové.

view all