Cena Jarmily Jeřábkové 2000

Mezinárodní soutěž pro původní taneční tvorbu

Ve dnech 17. 11. – 20. 11. 2000 se v prostorách divadelního sálu Konzervatoře Duncan centre uskutečnil první ročník choreografické soutěže Cena Jarmily Jeřábkové. Tato soutěž je určena mladým choreografům z oblasti současného tance a tanečního divadla do třiceti let. První ročník byl vyhlášen pro taneční tvůrce z České republiky, Slovenska a Maďarska. Zadáním soutěže je vytvoření dvou choreografií: I. volná tvorba, II. choreografie vytvořená na hudbu českého hudebního skladatele klasické hudby druhé poloviny 20. století. V zahajovacím ročníku Ceny Jarmily Jeřábkové to bylo dílo Bohuslava Martinů. Pro první ročník byl tímto autorem Miloslav Kabeláč. Choreograf si vybírá skladbu sám z celé šíře skladatelova díla. Ceny Jarmily Jeřábkové 2000 se zúčastnilo celkem deset choreografů. Mezi přihlášenými choreografy byli studenti choreografie na pražské HAMU, studenti Konzervatoře Duncan centre, studenti VŠMU v Bratislavě a neprofesionální taneční tvůrci. Přihlášení maďarští choreografové museli svou účast v soutěži z časových důvodů zrušit.

Dvacet choreografií posuzovala mezinárodní porota ve složení: předseda poroty Nina Vangeli / ČR (šéfredaktorka časopisu Taneční Zóna), Eva Blažíčková / ČR (ředitelka Konzervatoře Duncan centre), Germaine Acogny / Senegal (ředitelka mezinárodní školy pro africký tanec a taneční výzkum v Senegalu, choreografka, tanečnice), Helmut Vogt / Německo (taneční producent), Elisabeth le Quesne / Velká Británie (choreografka, tanečnice, pedagog).

Spektrum presentovaných choreografií bylo velmi pestré. Někteří choreografové projevili velkou profesionální zralost při zpracovávání náročné hudby Miloslav Kabeláče, někteří jsou teprve v procesu hledání. V dne zahájení soutěže 17. 11. se uskutečnil workshop Germaine Acogny, která vyučovala svou specifickou taneční techniku vycházející z afrického tance. Tento workshop, stejně jako presentace všech soutěžních choreografií i ostatní doprovodné akce, byl otevřený veřejnosti. Téhož dne ve 20 hodin proběhlo v divadle Duncan centre představení nových choreografií vítězů ze zahajovacího ročníku soutěže Cena Jarmily Jeřábkové 1999. Petra Púčiková / ČR, Kristýna Celbová / ČR a Jozef Fruček / SR představili veřejnosti své nové choreografie, které vznikly na základě finančního ocenění v roce 1999.

Ohlas publika na celou skladbu večera byl velmi příznivý. Pořadatelé soutěže chtějí celý tento večer reprizovat na jaře 2001 v divadle Duncan centre. Osmnáctého listopadu se v divadle Duncan centre uskutečnila velkoplošná videoprojekce prezentující školu pro africký tanec a taneční výzkum v Senegalu, sestřih z tanečních projektů, které v této škole dělala německá choreografka Susane Linke a izraelský choreograf Avi Käiser, dokument o historii a současnosti místa zasvěceného tanci Jacobs Pillow v USA.

Cena Jarmily Jeřábkové 2000 byla završena 20. 11. ve 20 hodin v divadle Duncan centre, kde proběhlo veřejné vyhlášení výsledků prvního ročníku soutěže, koncert klavírních skladeb Miloslava Kabeláče v interpretaci Daniela Wiesnera a představení vítězných choreografií. Všechny tři veřejné produkce v uskutečněné v divadle Duncan centre v období soutěže měly velmi dobrou návštěvnost. Workshop Germaine Acogny měl více jak stoprocentní účast. Toho, že všechny soutěžní choreografii byly také otevřeny veřejnosti využili diváci z řad přátel i příbuzných soutěžících, ale i odborné veřejnosti a tisku. Ocenění choreografové byli honorováni cenami ve výši 50 000 Kč, 20 000 Kč a 10 000 Kč. Tyto ceny jsou smluvně vázány na vytvoření nového tanečního projektu, který bude veřejnosti představen při příležitosti druhého ročníku Ceny Jarmily Jeřábkové v listopadu 2001.

Cena Jarmily Jeřábkové 2001 je vyhlášena pro taneční tvůrce z oblasti současného tance a tanečního divadla do třiceti let z České republiky, Slovenska, Maďarska a Polska.

Výrok poroty

Mezinárodní porota ve složení: Germaine Acogny (Francie, Senegal), Eva Blažíčková (Česká republika), Elisabeth le Quesne (Velká Británie), Helmuth Vogt (Německo) předsednictvím Niny Vangeli (Česká republika) udělila ceny v prvním ročníku soutěže pro mladé choreografy do třiceti let Cena Jarmily Jeřábkové. Cílem této soutěže je podpořit současnou taneční tvorbu v zemích bývalého východního bloku. Letos byla účast nabídnuta mladým choreografům ze Slovenska, Maďarska a České republiky. V následujících ročnících má být oslovován stále širší okruh zemí – v příštím roce přibudou Poláci. Soutěž má dvě části: volnou tvorbu a kompozici na hudbu moderního českého skladatele. V letošním roce to byla hudba Miloslava Kabeláče.

První cenu obdržela Kristýna Boková (Česká republika) za choreografii Byl jsem pod stolem (na hudbu L. Janáčka) a V prázdnotě žití jsem jako vodní tráva, bez kořene pluji, uchvátí-li mne voda, odpluji mileráda (na hudbu M. Kabeláče). Porota ocenila zvláštnost, hloubku a subtilnost vnitřního světa choreografky, který dokázala vyjádřit velmi úspornými a zároveň čitelnými prostředky s velkým smyslem pro detail. Ocenila rovněž její cit pro záchvěvy hudby, které dokázala vyjádřit, aniž ztratila ze zřetele vlastní představu, vlastní odpověď na hudební podnět.

Druhá cena byla udělena Soně Kupcové (Česká republika) za choreografie 39–45 (na hudbu ze Spilbergova filmu Schindlerův seznam) a Saída Inéš na Kabeláčovu hudbu. Choreografka zaujala obsedantním a hluboce prožitým tématem války, který podala velmi zralou a bezohledně dynamickou taneční formou.

Třetí cenu získal Tomáš Krivošík ze Slovenské republiky s duetem V nás (hudba mix) a choreografií „…“ 2 (hudba M. Kabeláč). Slovenský choreograf zaujal schopností riskovat, s níž se chopil motivů každodenního života, přičemž projevil smysl pro absurdní vidění světa. Ve slavnostním úvodním večeru se představili loňští vítězové, Petra Púčíková, Kristýna Celbová a Jozef Fruček, kteří v nových choreografiích (k jejichž vytvoření je ceny zavazovaly) plně ospravedlnili naděje, do nich vkládané.

view all