Metodika a didaktika taneční výchovy

Autor Eva Blažíčková

Nakladatelství: Konzervatoř Duncan Centre
Rok vydání: 2005
Počet stran: 46
Rozměr: 21 cm
Jazyk: česky
ISBN: 8072901664
EAN: 9788072901661

Publikace představuje tanec jako tvůrčí uměleckou činnost propojenou s lidskou existencí. Objasňuje vrozenou schopnost vyjadřovat se pohybem. Definuje specifika a trvalé hodnoty tance. Objasňuje sociální hodnoty tance a zároveň možnosti výchovy tancem, které jsou stále nedoceněny. Poukazuje na terapeutické možnosti tance a jeho úlohu v prevenci negativizmu a kriminality mládeže. Přináší rozpoznávání zdrojů tance v důsledném propojování fyzických, psychických a emocionálních sfér člověka. Objasňuje nezastupitelnou roli improvizace v procesu sebepoznávání a v tvorbě. Učí studenty novému pohledu na taneční obor a pochopení zákonitostí fungování celistvé lidské bytosti. Publikace byla podpořena Celoměstským programem podpory vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 2005.

přehled všech publikací