Konzervatoř Duncan centre – Sborník k 10. výročí založení školy

Rok vydání: 2002
Vydal: Konzervatoř Duncan Centre
Počet stran: 34
ISBN: 80-238-9360-2

Na podzim roku 1992 své brány poprvé otevřela nová taneční škola Konzervatoř Duncan Centre pod vedením zakladatelky školy Evy Blažíčkové. Tehdy si česká kulturní veřejnost připomněla důrazněji, že bohatství soudobé české taneční scény zahrnuje mimo jiné také jednu unikátní tradici. Tradici, která vytvořila vhodné duchovní klima i pro alternativní styl moderního tance. Nová škola tak velmi aktuálně vyplnila mezeru v dosavadním pedagogickém systému, založeném na dominantní stylové úloze klasického tance. Jméno Isadory Duncan, které nese škola ve svém štítu, není pouze formalitou, která by měla přidat škole na lesku. Je to výraz důsledného naplňování základních myšlenek jejího uměleckého a pedagogického odkazu a zároveň i vyústění domácí tradice, spjaté s počátky novodobého československého státu, v jehož úrodném klimatu zapustil „český duncanismus“ zásluhou Jarmily Jeřábkové své kořeny. Publikace byla vydaná k 10. výročí založení Konzervatoře Duncan centre, která byla na základě předložené koncepce v září roku 1992 zařazena do sítě státních škol MŠMT ČR. Založením konzervatoře bylo vytvořeno místo pro dlouhodobě opomíjenou oblast naší kultury, místo pro současný jevištní tanec a taneční divadlo. V současnosti je to jediná státní konzervatoř v České republice, která se systematicky zaměřuje na vzdělávání v této sféře. Cílem konzervatoře je vychovávat všestranně vzdělané osobnosti se zaměřením na vlastní choreografickou tvorbu, taneční pedagogiku a interpretaci. Studium je šestileté a vede k získání absolutoria – osvědčení o absolvování vyššího odborného vzdělání. Absolventi získávají titul diplomovaný specialista (DiS). Po čtyřech letech skládají studenti maturitní zkoušku, za další dva roky absolutorium.

přehled všech publikací