DUNCAN – Sborník k 20. Výročí založení Konzervatoře Duncan Centre

Vydala: Společnost pro taneční a múzickou výchovu
Rok vydání: 2012
Počet stran: 97
Jazyk: Česky, anglický
ISBN: 9788090513617

Dvoujazyčný sborník k dvacátému výročí založení Konzervatoře Duncan Centre rekapituluje výsledky intenzivního hledání ideálního modelu výchovy mladé generace tanečním uměním ve všestranně vzdělané, tvůrčí a svobodomyslné osobnosti. Za dvacet let své existence si Konzervatoř Duncan Centre vydobyla pod vedením Evy Blažíčkové významné místo v obraze české kultury i moderního tanečního umění u nás. Svým komplexním programem a kvalitou výuky se prosadila i na mezinárodním fóru, jak o tom svědčí mimo jiné hodnocení představitelů ELIA, zahraničních umělců i významných institucí. Dlouhodobý proces, na kterém se podílel duchovně a umělecky sjednocený pedagogický tým, je ve sborníku představen z různých úhlů pohledu. Podstatou tohoto procesu je vnitřně jednotný pedagogický systém a organizace školy, chápané současně jako tvůrčí centrum. Přirozeným důsledkem je i množství autorských tanečních děl, která se uskutečnila v průběhu času v divadle konzervatoře. Publikace se proto snaží zachytit nejen proces utváření profilu školy a její estetiky, ale také kulturní aktivity vycházející z jejího lůna. Formou individuálních příspěvků přináší úvahy a gratulace z pera domácích i zahraničních autorů.

přehled všech publikací