Festival Nové Evropy 2017

Mezinárodní festival současného tance a tanečního divadla spojený s choreografickou soutěží Cena Jarmily Jeřábkové

Praha, 19. – 24. listopadu 2017

Festival uvede v 6 festivalových večerech přehlídku současného tance a tanečního divadla ze zemí oblasti, kterou nazýváme NOVÁ EVROPA. Jde o země, které v nedávné době vstoupily do EU, nebo se o jejich vstupu jedná.

Vybraní tvůrci do 35 let uvedou během Festivalu Nové Evropy svá díla spolu s novou choreografií inspirovanou hudbou českého skladatele Aleše Březiny. O Cenu Jarmily Jeřábkové se budou ucházet na základě hodnocení mezinárodní poroty. Během festivalových představení porota vybere 3 díla, která budou oceněna Cenou Jarmily Jeřábkové a uvedena na závěrečném Gala večeru festivalu. Předpokládaný počet finalistů je 6–8, z nichž každý uvede během festivalu obě své choreografie.

Přihláška na Festival Nové Evropy 2017

Přihlášky pro letošní ročník jsou uzavřeny.


Technické informace
  • Rozměry pódia
    šířka: 7,5 m / délka: 10 m / výška: 4 m
    Divadlo typu Black Box bez výkrytu s jedním zadním vchodem vpravo
  • Podlaha
    dřevěná, bílý nebo černý baletizol

Za podpory

art stations fundation L1 Egyesület    Ballasiho institut Czech Centres    Praha Taneční aktuality.cz Visegrad Fund   Zéhrada - centrum nezévislej kultúry